Pilotní průkazy, licence a kvalifikace

Zajímají Vás pilotní průkazy, kurzy a kvalifikace? Porovnejte si ceny a kvalitu nabízených pilotních licencí a výcviku v Česku a na Slovensku. U každého typu výcviku pilota najdete kromě porovnání cen také vstupní požadavky, průběh teoretické a praktické části výuky a práva, která jako držitel licence získáte. Rádi byste začali, ale nevíte jak? Podívejte se, jak se stát dopravním nebo rekreačním pilotem.

Soukromý pilot letounů (PPL)

PPL (A): Soukromý pilot letounů

Licence soukromého pilota letounů PPL (A) opravňuje vykonávat funkci velitele letadla nasazeného na neobchodní lety, tedy takové, kdy pilot neletí za úplatu. S průkazem je možné pilotovat letadla do maximální vzletové hmotnosti 5700 Kg a je prvním krokem ke kariéře profesionálního pilota.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 120000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Obchodní pilot letounů (CPL)

CPL (A): Obchodní pilot letounů

Licence obchodního pilota letounů CPL (A) opravňuje vykonávat funkci velitele letadla nasazeného na lety v obchodní letecké dopravě. Po splnění dalších podmínek je držitel také oprávněn zastávat místo druhého pilota (first officer) ve velkém dopravním letadle.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 70000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Přístrojová kvalifikace (IR)

IR (A): Let podle přístrojů pro letouny

Přístrojová kvalifikace IR (A) opravňuje pilota letounu létat v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (špatné počasí, nízká viditelnost, noc). Instrument rating je nezbytný pro všechny, kteří směřují do kokpitu dopravního letounu.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 220000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Teorie ATPL (A)

Teorie ATPL (A): Dopravní pilot letounů

Dopravní pilot letounů ATPL (A), někdy zkráceně také ATP (A), je závěrečnou licencí, která je zpravidla potřeba pro pilotáž velkých dopravních letounů. Absolvent teoretického kurzu v rozsahu minimálně 300 hodin (dle předchozí praxe) získá licenci ATPL-frozen a výsadu druhého pilota v dopravním létání. Po dosažení náletu 1500 hodin průkaz “rozmrzá” a pilot je oprávněn stát se kapitánem dopravního letadla.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 50000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Kvalifikace pro let podle přístrojů na vícemotorových letounech

IR/MEP (A): Kvalifikace pro let podle přístrojů na vícemotorové letouny

Stejně jako v případě IR (A), cílem je připravit pilota pro lety podle přístrojů, v tomto případě však na vícemotorových letounech. Žadatel musí být držitelem kvalifikace MEP (A), která jej opravňuje pilotovat vícemotorová letadla. Držitelé IR (A) pro jednomotorové letouny mohou využít zápočtu a výcvik IR / MEP (A) tak výrazně zkrátit a zlevnit.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: Neuvedeno

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Kvalifikace pro vícemotorová letadla

MEP (A): Kvalifikace pro vícemotorové letouny

Kvalifikace umožňuje pilotovi s licencí PPL (A) nebo CPL (A) létat také na jednopilotních letadlech s více motory. Vstupním požadavkem je nálet alespoň 70 hodin ve funkci velícího pilota (PIC). Obsahem kurzu je teoretická příprava v rozsahu cca. 7 hodin a praktický výcvik, zpravidla 6 letových hodin.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 60000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Noční doložka

NIGHT: Noční doložka

Noční doložka je jakýmsi předstupněm kvalifikace IR (A). Opravňuje pilota létat v noci, avšak pouze za viditelnosti země, tedy VFR podmínek. Jedná se zpravidla o jednu z prvních kvalifikací, kterou piloti pokračují po dokončení výcviku PPL.

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: 20000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Letecký instruktor

FI (A): Letový instruktor letounů

Výcvik letového instruktora pro všechny, kteří by chtěli předat své zkušenosti a znalosti dál. Cílem kurzu je připravit uchazeče pro výkon povolání letového instruktora. Teorie v rozsahu cca. 125 hodin a praktický výcvik v rozsahu zhruba 30 hodin.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 150000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Instruktor přístrojové kvalifikace na letounech

IRI (A): Letový instruktor letu podle přístrojů

Kvalifikace letového instruktora pro let podle přístrojů dává instruktorovi výsadu cvičit piloty k získání kvalifikace IR (A). Pro zahájení výcviku IRI (A) není potřeba být držitelem kvalifikace letového instruktora (FI), nicméně je nezbytné mít nalétáno alespoň 800 hodin letu podle přístrojů.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 60000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Součinnost ve vícečlenné posádce

MCC: Součinnost ve vícečlenné posádce

Součinnost ve vícečlenné posádce je jedním ze základních kurzů, který byste měli absolvovat pro kariéru profesionálního pilota. Cílem kurzu je naučit uchazeče optimalizovat procesy komunikace, týmové spolupráce, rozhodování a další během všech fází letu. Kurz je zpravidla vyžadován u přijímacího pohovoru na pozici dopravního pilota.

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: 60000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilotní průkaz na vrtulník

PPL (H): Soukromý pilot vrtulníků

Soukromý pilot vrtulníků je základní licencí, se kterou lze pilotovat standardní vrtulníky za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportovního létání. Stejně jako v případě letounů, není možné s tímto průkazem létat za úplatu. Rozdílem je to, že v případě vrtulníků je možné pilotovat pouze typ, na kterém probíhal výcvik. Pro další typy je nutné absolvovat přeškolení formou tzv. type ratingu (typové kvalifikace).

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 380000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Obchodní pilot vrtulníků

CPL (H): Obchodní pilot vrtulníků

Vyšší typ průkazu – obchodní pilot vrtulníků – umožňuje létat s vrtulníky za úplatu a tedy provozovat například aerotaxi, vyhlídkové lety nebo převážet zboží. Licenci je možné získat po dokončení PPL (H) a dostatečném náletu, který činí celkem 155 letových hodin, z čehož musí být alespoň 50 ve funkci velitele (PIC).

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 320000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Teorie ATPL (H)

Teorie ATPL (H): Dopravní pilot vrtulníků

Teorie ATPL (H), nebo-li dopravního pilota vrtulníků, je nezbytná pro pilotáž těžkých dopravních vrtulníků. ATPL je zpravidla závěrečná a nejvyšší licence, kterou pilot helikoptéry získává. Po úspěšném složení zkoušek na Úřadu civilního letectví dostane uchazeč průkaz ATPL – frozen, který “rozmrzne” po náletu 1000 hodin. Poté pilot získává plnohodnotný průkaz ATPL (H) a může se tak stát kapitánem.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 70000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Let podle přístrojů na vrtulníky

IR (H): Let podle přístrojů pro vrtulníky

Přístrojová kvalifikace IR (H) opravňuje pilota vrtulníku létat v meteorologických podmínkách pro let podle přístrojů (špatné počasí, nízká dohlednost bez reference země). Instrument rating je nezbytný pro všechny, kteří chtějí s vrtulníky létat profesionálně. Kvůli vysokým nákladům na provoz a údržbu vrtulníků je IR (H) finančně nákladnější, než je tomu u stejné kvalifikace na letounech.

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: Neuvedeno

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Letecký instruktor na vrtulník

FI (H): Letový instruktor vrtulníků

Licence FI (H) připraví uchazeče na budoucí výkon povolání letového instruktora letu na vrtulnících. Stejně jako v případě letounů, je nutné absolvovat 125 hodin teoretické výuky a 30 hodin letového výcviku. Kurz je zaměřen na vhodné způsoby výuky a předání zkušeností žákům, opravu chyb, prvky přesné pilotáže a další.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 250000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Integrovaný výcvik dopravního pilota

Integrovaný výcvik ATPL (A): Integrovaný výcvik dopravního pilota

Integrovaný kurz ATPL je komplexním výcvikem, kdy žák nastupuje bez jakýchkoliv předchozích zkušeností, průkazů nebo kvalifikací a v integrovaném výcviku vhodnou kombinací jednotlivých modulů dojde až k získání průkazu ATPL (A) – frozen. V závislosti na časových možnostech uchazeče je možné kurz dokončit za cca. 15 měsíců.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 950000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

ICAO angličtina - zkouška

ICAO angličtina: Letecká angličtina ICAO

Letecká angličtina ICAO je nezbytnou kvalifikací, pokud chcete létat také do zahraničí. Kromě letu na Slovensko není možné bez ICAO angličtiny uskutečnit let za hranice České republiky. Zpravidla se jedná o jedno nebo dvoudenní kurz zakončený přezkoušením, které zvládne každý průměrný mluvčí. Získat můžeme jednu ze 3 úrovní, které se liší délkou platnosti (ICAO level 4 – 6).

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: 3000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

IR angličtina

IR angličtina: Letecká angličtina pro let podle přístrojů

Zkoušku z letecké angličtiny IR (instrument rating) musí složit každý pilot, který se uchází o kvalifikaci letu podle přístrojů, ať už na letounech, nebo vrtulnících. Letecké školy nabízejí kurz, který vás na zkoušku z angličtiny na Úřadě civilního letectví připraví. Teoretická příprava zahrnuje zpravidla 40 – 50 hodin výuky se zkušeným lektorem.

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: 10000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Kvalifikace TOW (aerovlek)

TOW: Aerovlek

S kvalifikací aerovlek (aerotowing) mohou piloti vlékat kluzáky motorovým letounem. Další využití je například vlékání reklamních nebo jiných transparentů za letadlem. Výcvik pilota vlekaře zpravidla obnáší několik hodin teorie a stejně tak letových hodin.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 8000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Kvalifikace ACR (akrobacie)

ACR: Akrobacie

Základní akrobatický výcvik může posunout vaše sportovní létání na úroveň profesionálního sportovce. S kvalifikací ACR budete oprávněni provádět akrobatické prvky vyšší a vysoké pilotáže nad minimální výškou 600 m (nebo výškou stanovenou v dané době a místě ÚCL). Vstupním požadavkem je hotová licence soukromého pilota.

Kurz určen pro: LetounVrtulník

Cena od: 60000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilotní průkaz ULL (A)

ULL (A): Pilot ultralehkých letadel

Průkaz pilota ultralehkých letadel je ideální volbou, pokud chcete létat rekreačně. Ultralighty jsou zpravidla moderně vybavená letadla, jejichž cena za letovou hodinu bývá nižší, než je tomu v případě letounů spadajících do vyšší kategorie (PPL). Licence ULL (A) opravňuje k pilotáži dvoumístných letadel do maximální vzletové hmotnosti 450 kg.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 35000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilot ultralehkého vrtulníku

ULL (H): Pilot ultralehkých vrtulníků

Průkaz pilota ultralehkého vrtulníku opravňuje držitele licence pilotovat dvoumístné vrtulníky do maximální vzletové hmotnosti 450 kg. Ultralehké vrtulníky jsou ideálním dopravním prostředkem pro osobní dopravu, protože s nimi lze přistát třeba i na zahradě Vašeho domu a jejich ceny jsou srovnatelné s dražšími automobily.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: Neuvedeno

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilot kluzáků (větroně)

GLD: Pilot kluzáku (větroně)

Pilotní průkaz GLD má v Česku velkou tradici, a to především díky populárnímu českému letounu L13 – Blaník. Licence pilota opravňuje řídit bezmotorové kluzáky, nebo chceme-li větroně. Kluzák se do vzduchu dostane vynesením vlečným letadlem, následně využívá teplé stoupavé vzdušné proudy, aby se ve vzduchu udržel. Tuto licenci je možné získat již po dovršení 15 let a výcvik lze dokonce zahájit v roce, v němž uchazeči bude 14 let.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 25000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilotní průkaz LAPL (A)

LAPL (A): Pilot lehkého letounu

Průkaz pilota lehkých letadel je novinkou, kterou zavedla evropská legislativa. Jedná se o vyšší licenci, než je průkaz pilota ultralehkých letadel, zároveň však oprávnění nedosahují stejné úrovně, jako je tomu u vyšší licence pilota soukromých letounů. Průkaz opravňuje vykonávat lety s letounem do maximální vzletové hmotnosti 2000 kg a 4 místy na palubě (včetně pilota).

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 80000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilot lehkých vrtulníků (LAPL)

LAPL (H): Pilot lehkého vrtulníku

Průkaz pilota lehkých vrtulníků je, stejně jako obdoba tohoto průkazu pro letouny, novinkou. Umožňuje pilotovat vrtulníky do maximální vzletové hmotnosti 2000 Kg. Na palubu může pilot vzít až 3 osoby, celkem tedy licence umožňuje přepravu 4 lidí včetně pilota.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 330000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Pilot vícemotorového vrtulníku

MEH (H): Pilot vícemotorového vrtulníku

Kvalifikace umožňuje pilotovi létat s vrtulníkem s více motory a je zpravidla nezbytná pro kariéru profesionálního pilota helikoptér.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: Neuvedeno

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Jet Oriented Course (JOC)

JOC: Jet Orientation Course

Cílem Jet Orientation Course je seznámit držitele licence CPL / IR (A) s obsluhou a provozem letadel s proudovými motory. Součástí je kromě teoretické přípravy také výuka na simulátoru. Zkušenosti získané během tohoto výcviku mohou být později k nezaplacení při přeškolení na konkrétní typ proudového letadla (tzv. type rating). Kurz může být některými aeroliniemi vyžadován pro přijetí k pohovoru.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 50000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail

Multi pilot licence (MPL)

MPL: Multi Pilot Licence

Multi pilot licence (MPL) je relativně nová cesta do kokpitu dopravního letadla. Rozdíl oproti standardnímu výcviku je v tom, že uchazeč je od začátku cvičen jako dopravní pilot dle standardních postupů konkrétní letecké společnosti na konkrétní typ letadla, a to od počátku s důrazem na vícepilotní provoz. Výcvik obsahuje méně hodin létání na skutečných letadlech a více hodin výcviku v simulátoru.

Kurz určen pro: Letoun

Cena od: 2000000,- Kč

(Orientační cena na českém trhu)

Zobrazit detail
Simple Share Buttons